Навчальні посібники

Кафедра БЖД розробила для студентів навчальні посібника за дисциплінами кафедри, які надруковані українською мовою.

Перелік навчальних посібників представлений нижче на мові оригіналу (українська і англійська мова).

Лисюк В.М., Фесенко О.О. Основи охорони праці: навчальний посібник. Одеська національна академія харчових технологій, 2017. – 153 с. Затверджено Методичною Радою ОНАХТ, протокол № 3 від 24.04. 2017 р. Затверджено Вченою радою ОНАХТ, протокол № 17 від 04.07.2017 р.

Фесенко О.О., Лисюк В.М., Сахарова З.М. Охорона праці та цивільний захист в галузі (Модуль 1 – Охорона праці в галузі): Навчальний посібник. Одеська національна академія харчових технологій, 2017. – 115 с. Затверджено Методичною Радою ОНАХТ, протокол № 3 від 24.04.2017 р. Затверджено Вченою радою ОНАХТ, протокол № 17 від 04.07.2017 р.

Фесенко О.О., Лисюк В.М., Сахарова З. М. Охорона праці та цивільний захист в галузі (Модуль 2 – Цивільний захист): Навчальний посібник. Одеська національна академія харчових технологій, 2017. - 146 с.– Затверджено Методичною Радою ОНАХТ, протокол № 3 від 24.04.2017 р. Затверджено Вченою радою ОНАХТ, протокол № 17 від 04.07.2017 р.

S.M. Nemenushchaya, A.V. Ruda A manual for the «Life Safety» course for bachelors of specialty 242 «Tourism» for full-time and part-time study Odessa: ONAFT, 2018. - 123 p.(мова оригінала)


Навчальний посібник з курсу «Безпека життєдіяльності» для бакалаврів напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл. С.М. Неменуща; заг. ред. О.О. Фесенко, зав. каф. БЖД /Одеса: ОНАХТ, 2017. -  125 с. Затверджено методичною радою ОНАХТ протокол №3 від 27.05.2017 р. Розглянуто та рекомендовано до видання на засіданні Вченої ради Одеської національної академії харчових технологій. Протокол № 17 від 04.07.2017 р.

Партнери і ресурси

pix pix pix pix pix pix

Довідка

Приймальня ректора: (048) 725-32-84
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

Приймальна комісія:
(048) 712-40-88, (048) 722-80-99, (048) 718-97-09
e-mail: abiturient@onaft.edu.ua

Відділ громадських зв´язків: (048) 712-40-80
e-mail: 7124080@ukr.net

Координаційний центр видання наукової періодики:
e-mail: index@onaft.edu.ua

Контакти

Викладацькі: В-319, В-321, В-314, к.410..
kafedra_bzhd@ukr.net