Наукові школи

Робота студентських гуртків за інтересами:

 • «Культура безпеки на виробництві» наукові керівники: к.т.н., доц. Фесенко О.О., к.т.н., доц. Лисюк В.М.

 • «Актуальні проблеми безпеки людини у довкіллі» науковий керівник: к.с.-г.н., ст. викладач Неменуща С.М.

 • «Охорона праці: ідеї, теорія, практика майбутніх фахівців» науковий керівник: к.т.н., ст. викладач Сапожнікова Н.Ю.

 • «Смачне дозвілля» науковий керівник: ст. викладач Сахарова Н. Ю.

 • «Клуб дозиметристів-екологів» науковий керівник: ст. викладач Булюк В.І.

 • Напрями наукової роботи кафедри на 2018-2022р.р.

 • Наукові основи промислової безпеки та охорони праці у харчовій промисловості.

 • Безпека життєдіяльності у техносфері.

 • Наукові основи формування оцінки професійного ризику на підприємствах харчової галузі.

 • Удосконалення організаційно-правових основ створення та функціонування системи управління охороною праці.

 • Особистість та її безпека: психофізіологічні, соціальні і виробничі якості.

  Наукові семінари

  № п/п Теми Виконавці Строк проведення Відмітка про виконання
  I семестр 2018-2019 н.р.
  1. Науково-практичні аспекти мінімалізації ризиків виникнення професійних небезпек Ст.викл.Сапожнікова Н.Ю. Вересень
  2. Аналіз ризиків небезпек за частотою їх здійснення Ст.викл.Сахарова З.М. Жовтень
  3. Аналіз нормативно-правової бази з охорони праці та пожежної безпеки для підприємств з виробництва морозива Ст.викл.Неменуща С.М. Листопад
  4. Нормативно-правова база з охорони праці для спеціальності «Компютерна інженерія» Ст.викл.Неменуща С.М. Грудень

Партнери і ресурси

pix pix pix pix pix pix

Довідка

Приймальня ректора: (048) 725-32-84
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

Приймальна комісія:
(048) 712-40-88, (048) 722-80-99, (048) 718-97-09
e-mail: abiturient@onaft.edu.ua

Відділ громадських зв´язків: (048) 712-40-80
e-mail: 7124080@ukr.net

Координаційний центр видання наукової періодики:
e-mail: index@onaft.edu.ua

Контакти

Викладацькі: В-319, В-321, В-314, к.410..
kafedra_bzhd@ukr.net