Наукові школи

Робота студентських гуртків за інтересами:

 • «Культура безпеки на виробництві» наукові керівники: к.т.н., доц. Фесенко О.О., к.т.н., доц. Лисюк В.М.

 • «Актуальні проблеми безпеки людини у довкіллі» науковий керівник: к.с.-г.н., ст. викладач Неменуща С.М.

 • «Охорона праці: ідеї, теорія, практика майбутніх фахівців» науковий керівник: к.т.н., доц. Мірошніченко О. М.

 • «Смачне дозвілля» науковий керівник: ст. викладач Сахарова Н. Ю.

 • «Клуб дозиметристів-екологів» науковий керівник: ст. викладач Булюк В.І.

 • Напрями наукової роботи кафедри на 2018-2022р.р.

 • Наукові основи промислової безпеки та охорони праці у харчовій промисловості.

 • Безпека життєдіяльності у техносфері.

 • Наукові основи формування оцінки професійного ризику на підприємствах харчової галузі.

 • Удосконалення організаційно-правових основ створення та функціонування системи управління охороною праці.

 • Особистість та її безпека: психофізіологічні, соціальні і виробничі якості.

  • План роботи  наукового семінару кафедри «Безпека життєдіяльності» на  ІІ семестр 2019 - 2020  навч. року

   № п/п Тема Доповідач Термін проведення
   1. Наукові основи концепції безпрервного навчання з питань охорони праці. Сахарова З.М. лютий  2020
   2. Важливий елемент наукової студентської роботи – участь у Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри. Неменуща С.М. Булюк В.І. лютий  2020
   3. Ризик виникнення пожеж на підприємствах зернопереробної галузі – елеваторах. Неменуща С. М., Фесенко О. О., Лисюк В. М. березень 2020
   4. Основні аспекти реформування СУОП  в Україні. Лисюк В. М. квітень  2020
   5. Ергономічність в підвищенні безпеки праці. Фесенко О.О. травень 2020
   6. Нові правила оформлення бібліографічних даних та бібліографічних посилань в наукових роботах. Мірошніченко О. М. червень  2020

Партнери і ресурси

pix pix pix pix pix pix

Довідка

Приймальня ректора: (048) 725-32-84
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

Приймальна комісія:
(048) 712-40-88, (048) 722-80-99, (048) 718-97-09
e-mail: abiturient@onaft.edu.ua

Відділ громадських зв´язків: (048) 712-40-80
e-mail: 7124080@ukr.net

Координаційний центр видання наукової періодики:
e-mail: index@onaft.edu.ua

Контакти

Викладацькі: В-319, В-321, В-314, к.410..
kafedra_bzhd@ukr.net