Патенти кафедри

Система автоматизованого обліку та кон-тролю змін нормативно-правової бази України з охорони праці Свідоцтво про авторське право №70334 – лютий 2017 р. Бочковський А.П.
Сапожнікова Н.Ю.
Система автоматизованого захисту небе-зпечних зон виробництва та безпеки руху внутрішньо цехового транспорту Патент України № 116307 Від 10.05.2017 р. Бюл. № 9 Бочковський А.П.
Сапожнікова Н.Ю.
Система автоматизованого контролю і управління організацією робочого місця Патент України №125381 МПК G06Q10/06 10.05.2018 р. Бюл. № 9 Бочковський А.П.
Сапожнікова Н.Ю.

Партнери і ресурси

pix pix pix pix pix pix

Довідка

Приймальня ректора: (048) 725-32-84
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

Приймальна комісія:
(048) 712-40-88, (048) 722-80-99, (048) 718-97-09
e-mail: abiturient@onaft.edu.ua

Відділ громадських зв´язків: (048) 712-40-80
e-mail: 7124080@ukr.net

Координаційний центр видання наукової періодики:
e-mail: index@onaft.edu.ua

Контакти

Викладацькі: В-319, В-321, В-314, к.410..
kafedra_bzhd@ukr.net