Новини

Основні рішення засідання кафедри БЖД від 26.06.2020 р. (протокол № 10)

06.07.2020

1. Звіти затвердити.

2. Інформацію прийняли до відома, виконувати.

3. Інформацію прийняли до відома, виконувати.


Засідання кафедри № 10 26.06.2020 р., 11-00, ауд. В-319

06.07.2020

1. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів за 2019-2020 н.р.

Доповідачі: всі викладачі.

2. Про відповідність викладачів кафедри ліцензійним вимогам на 2020-2021 н.р.

Доповідач: доцент Фесенко О. О..

3. Розподіл учбового навантаження на 2020-2021 н.р.

Доповідачі: доценти Фесенко О. О., Лисюк В. М.

4. Різне


Основні рішення засідання кафедри БЖД від 14.05.2020 р. (протокол № 9)

06.07.2020

1. Доцент Лисюк В. М. сповістила всіх викладачів про необхідність підготовки матеріалів, які потрібні для складання звіту кафедри.

2. Доцент Фесенко О. О. закликала всіх викладачів більше уваги приділяти студентам.

3. Ст. викладач Неменуща С. М. сповістила, що всі викладачі повинні надати розроблені разом із студентами тези, від кожного викладача не менше 2-х тез.

4. Доцент Фесенко О. О. доповіла, що Вченою радою ОНАХТ від 12.05.2020р. протокол № 16 введено в дію наказом ректора ОНАХТ від 12.05.2020 р. № 137-01 «Положення про проведення атестації в дистанційному режимі та Порядок обліку виконання навчального навантаження під час здійснення навчального процесу в дистанційному режимі».


Засідання кафедри № 9 14.05.2020 р., 11-00, ауд. В-319

06.07.2020

1. Про підготовку до складання звіту кафедри за 2019-2020н.р..

Доповідач: доц. Лисюк В. М..

2. Про підготовку до літньої сесії за дисциплінами кафедри. 

Доповідачі: доценти Фесенко О. О., Лисюк В. М., ст. викл. Неменуща С. М..

3. Про підготовку до студентської міжнародної конференції “Здоровий спосіб життя” (жовтень 2020 р.).

Доповідач: ст. викл. Неменуща С. М..

4. Ознайомлення викладачів із «Положення про проведення атестації в дистанційному режимі та Порядок обліку виконання навчального навантаження під час здійснення навчального процесу в дистанційному режимі».

Доповідач: доц. Фесенко О. О..


Основні рішення засідання кафедри БЖД від 16.04.2020 р. (протокол № 8)

06.07.2020

1. У зв’язку з карантином проведення олімпіад перенесене на осінь 2020 р.

2. Міжвузівська наукова конференція студентів ОНАХТ пройшла 30-31 березня 2020 р. у зв'язку з карантином в заочно-дистанційному режимі.Було представлено 12 доповідей, які підготували 17 студентів.

3. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти» в ОНАХТ проходила 08-10 квітня 2020 року в онлайн режимі на платформі ZOOM. Співробітники кафедри представили на конференцію 4 стендові доповіді, які опубліковані в електронному збірнику конференції.80 наукова конференція науково-викладацького складу ОНАХТ проходила також у зв'язку з карантином в онлайн режимі на платформі ZOOM 7-8 травня 2020 р. Було представлено 3 доповіді, які опубліковані в електронному збірнику конференції.

4.  Екзаменаційні білети за дисциплінами БЖД та ООП, ОПГ та ЦЗ затвердити.


Засідання кафедри № 8 16.04.2020 р., 11-00, ауд. В-319

06.07.2020

1. Стан готовності студентів до олімпіади з дисциплін “Безпека життєдіяльності” та “Основи охорони праці”.

Доповідачі: ст. викладачі Булюк В. І., Неменуща С. М..

2. Результати наукової конференції студентів. 

Доповідач: ст. викл. Неменуща С. М..

3. Результати методичної і наукової конференції викладачів.

Доповідачі: доц. Лисюк В. М., ст. викл. Неменуща С. М..

4. Затвердження екзаменаційних білетів.

Доповідачі: доценти Фесенко О. О., Лисюк В. М., ст. викл. Неменуща С. М..


Основні рішення засідання кафедри БЖД від 11.03.2020 р. (протокол № 7)

13.03.2020

1. Звіти про наукову роботу затвердити.

2. Переклад навчально методичних матеріалів дисциплін кафедри БЖД на англійську мову виконується згідно плану.


Засідання кафедри № 7 11.03.2020 р., 11-00, ауд. В-319

04.03.2020

1. Звіти викладачів про наукову роботу під час методичних канікул.

Доповідачі: всі викладачі.

2. Про хід навчальної роботи викладачів кафедри по перекладу навчально методичних матеріалів дисциплін кафедри БЖД на англійську мову. 

Доповідачі: всі викладачі.

3. Різне.


Засідання кафедри № 5 20.12.2019 р., 11-00, ауд. В-319

13.12.2019

                                                       Порядок денний

1. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів у І сем. 2019/2020 н.р.

Доповідачі: всі викладачі.

2. Попередні результати зимової сесії 2019/2020 н.р.

Доповідачі: всі викладачі.

3. Затвердження плану методичної і наукової роботи кафедри у період зимових канікул.

Доповідачі: доц.Фесенко О.О., Лисюк В.М.

4. Робота кафедри під час зимових канікул.

Доповідачі: всі викладачі, учбово-допоміжний персонал

5. Розгляд мультимедійного навчального посібника з курсу «Безпека життєдіяльності» для бакалаврів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання.

Доповідач: Неменуща С. М.

6. Різне


Основні рішення засідання кафедри БЖД від 21.11.2019 р. (протокол № 4)

22.11.2019

1. Виконати кадрові вимоги для НДП.  

2. У всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і студентів участь прийняли.

3. Всім викладачам виписати групи і в деканатах отримати залікові та екзаменаційні відомості.

4. Екзаменаційні білети за всіма дисциплінами кафедри для бакалаврів і магістрів денної і заочної форми навчання - затвердити.

5. Інформацію прийняли до відома, виконувати.

6. Звіти старших викладачів Сахарової З. М. і Неменущої С. М. про роботу за 2016-2019 рр. - затвердити. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Партнери і ресурси

pix pix pix pix pix pix

Довідка

Приймальня ректора: (048) 725-32-84
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

Приймальна комісія:
(048) 712-40-88, (048) 722-80-99, (048) 718-97-09
e-mail: abiturient@onaft.edu.ua

Відділ громадських зв´язків: (048) 712-40-80
e-mail: 7124080@ukr.net

Координаційний центр видання наукової періодики:
e-mail: index@onaft.edu.ua

Контакти

Викладацькі: В-319, В-321, В-314, к.410..
kafedra_bzhd@ukr.net